Logo Instal-Izo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWO - HANDLOWE

"INSTAL-IZO" Sp. z o.o.
Warszawa


 

Informacja o firmie

 

Firma powstała w 1991 roku w wyniku procesu prywatyzacji warszawskiego oddziału robót "Instal Rzeszów” - wiodącego przedsiębiorstwa branży instalacyjnej w Polsce. Specjalizuje się w robotach instalacyjno – izolacyjnych, realizując inwestycje przemysłowo - energetyczne, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej oraz użyteczności publicznej.

Od 1993 roku firma wykonuje również roboty w Niemczech na podstawie umowy międzyrządowej.

Poprzez wysoką jakość robót firma zyskała uznanie i renomę u inwestorów, generalnych wykonawców i użytkowników. Jest spółką prywatną, której 100 % kapitału znajduje się w posiadaniu osób fizycznych. Zarejestrowana jest w Rejonowym Sądzie Gospodarczym m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000049124. NIP 527-020-46-66. Kapitał zakładowy: 100.700,00 PLN

 

Strona główna

 

Wykonawstwo

 

Referencje

 

Kontakt